Home

Het waarmerk 'Eindhoven Design' wordt toegekend aan ontwerpen die door professionele, Eindhovense ontwerpers gemaakt zijn. Het heeft tot doel om de herkenbaarheid van ontwerpen uit designstad Eindhoven te versterken. Momenteel worden de statuten van het waarmerk opnieuw geformuleerd. Als deze bekend zijn wordt op deze website gepubliceerd hoe het waarmerk verworven kan worden.

Eindhoven Design
Stratumsedijk 27, 5611NB Eindhoven, The Netherlands
email: info@eindhovendesign.com